Kursi Valutor • Kembimi Valutor

Përshendetje vizitorë i nderuar

Ju keni ardhur në faqen tonë për arsye se keni nevojë ta dini se sa është kursi i kembimit valutor për ditën e sotme. Keni ardhur në faqen e duhur. Kursi-Valutor.com është një projekt i përbashkët i bankave shqiptare dhe kosovare për të ju shërbyer të gjithë klientëve të tyre të cilët kanë nevojë të njoftohen me kursin valutor për ditën e sotme.

Teknikët tanë kanë programuar një mjet që gjendet në anën e djathtë të faqes dhe që do të ju ndihmoj juve me këmbimin valutor. Në fushën e parë fusni shumën e parave që do të këmbeni, në fushën e dytë caktoni llojin/tipin e monedhës (euro, dollar etj) dhe në fushën e tretë caktoni llojin/tipin e monedhës që ju dëshironi ti këmbeni. Pastaj klikoni në butonin ‘Konverto’ dhe brenda një çasti do të ju shfaqet shuma e konvertuar.

Welcome to Exchange Rates UK – Exchange Rates UK is a site devoted to bringing you the latest currency news, historical data, currency conversion and exchange rates, using mid-market rates updated minutely (22:00 Sun – 22:00 Fri)

Leave a Reply